แลกสกีคอยน์เป็นส่วนลดเงินสด

แลกสกีคอยน์เป็นส่วนลดเงินสด
“ แลกสกีคอยน์เป็นส่วนลดเงินสด”

แลกสกีคอยน์เป็นส่วนลดเงินสด

แลกสกีคอยน์เป็นส่วนลดเงินสด
ลูกค้าสามารถแลกสกีคอยน์เป็นส่วนลดแทนเงินสดเมื่อซื้อสินค้าที่ https://www.ski.co.th
ซึ่ง 1 สกีคอยน์ มีมูลค่าเท่ากับ 1 บาท

 

เงื่อนไขการใช้สกีคอยน์แทนส่วนลดเงินสด
ในการใช้สกีคอยน์แทนส่วนลดเงินสด ลูกค้าสามารถเลือกใช้สกีคอยน์แทนส่วนลดเงินสดตามจำนวนที่ต้องการได้

โดยยอดเงินสุทธิที่ต้องชำระหลังใช้ใช้สกีคอยน์แทนส่วนลดเงินสดแล้วต้องเหลือไม่ต่ำกว่า 1 บาท

ไม่สามารถแลกเป็นเงินสดได้

แบรนด์ทั้งหมด
หน้าแรก โปรโมชั่น หมวดหมู่สินค้า
Facebook Messenger
Line